•   Piątek, 12 lipca 2024
Blog

Czy srebro to dobra inwestycja? Przewodnik po srebrze dla początkujących

Srebro jest postrzegane jako bezpieczna przystań inwestycyjna w niepewnych czasach, zabezpieczenie przed inflacją i akcjami.

Wykorzystanie srebra jako metalu przemysłowego w wielu dziedzinach ma również wpływ na jego cenę i perspektywy.

Srebro jest tańsze niż złoto, ale jest rzadszym przedmiotem obrotu, co sprawia, że jest bardziej zmienne i niepłynne.

Złoto ma tendencję do otrzymywania całej chwały w świecie inwestycji - jest to produkt, o którym ludzie myślą, gdy chcą alternatywnej inwestycji dla tradycyjnych akcji i obligacji.

Jednak od czasu do czasu światło reflektorów finansowych pada na srebro, którego cena rośnie, a nawet przewyższa cenę jego kuzyna z żółtego metalu na rynku. 

Co jednak, gdy metalem nie manipulują traderzy? Czy srebro jest dobrą inwestycją? 

Krótka odpowiedź brzmi: może być - zarówno jako tańsza alternatywa dla złota, jak i ze względu na pewne wewnętrzne właściwości. Ale srebro wiąże się również z wyjątkowymi względami i ryzykiem, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę.

Dlaczego warto inwestować w srebro?

Podobnie jak złoto i inne surowce naturalne, srebro jest klasyfikowane jako towar - aktywo materialne będące przedmiotem publicznego obrotu. Ceny aktywów materialnych zazwyczaj poruszają się w przeciwnym kierunku niż ceny akcji i obligacji. 

Z tego powodu wielu inwestorów zwraca się ku towarom takim jak srebro, gdy rynek akcji ma słabe perspektywy lub w czasach recesji gospodarczej. 
recesji lub zawirowań politycznych. Ponieważ srebro podlega różnym wpływom, może być dobrym sposobem na dywersyfikację i zrównoważenie portfela w stosunku do akcji lub innych papierowych papierów wartościowych. 

Srebro działa również jako zabezpieczenie przed inflacją. Jako aktywo fizyczne, ma ono wartość samą w sobie, w przeciwieństwie do dolara czy innych walut. Srebro utrzymuje swoją wartość przez długi czas i dobrze sobie radzi, gdy stopy procentowe są niskie - a inwestycje o stałym dochodzie nie przynoszą większych zysków.

Pod tymi względami srebro funkcjonuje jako inwestycja podobnie jak złoto, pełniąc podobną rolę "bezpiecznej przystani". Jednakże, srebro jest zarówno metalem przemysłowym, jak i inwestycyjnym, co znacząco wpływa na jego cenę i perspektywy. 

Srebro jest wykorzystywane do produkcji wielu rzeczy, od błyszczącej biżuterii po skromne baterie, od sprzętu medycznego po mikroukłady. Srebro znajduje się również na czele niektórych innowacyjnych dziedzin.

"Ponieważ srebro ma bardzo wysoką przewodność, wykorzystuje się je w wielu zastosowaniach technologicznych w energetyce słonecznej i przemyśle motoryzacyjnym" - mówi Giancarlo Camerana, doradca strategiczny w QORE Switzerland, firmie zajmującej się doradztwem w zakresie metali szlachetnych i inwestycji. Wielu analityków przewiduje, że w związku z szybkim rozwojem obu tych dziedzin, popyt na srebro w najbliższych latach znacznie wzrośnie. 

Tak więc inwestowanie w srebro może być sposobem na postawienie na postęp technologiczny i ruch czystej energii.

Jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem w srebro?

Oczywiście, srebro - jak każda inwestycja - to nie tylko same korzyści; metal ten niesie ze sobą również pewne ryzyko.

  • Wrażliwość na recesję: Napędzana przez wzrost przemysłowy, cena srebra może zostać zdziesiątkowana przez spowolnienie gospodarcze.
  • Podatny na zmiany technologiczne: Zawsze istnieje możliwość, że srebro zostanie zastąpione przez inny metal w jego zastosowaniach produkcyjnych. Albo może się coś stać z samą branżą - przykładem może być upadek kliszy fotograficznej, która jest jednym z głównych użytkowników tego metalu.
  • Ograniczony potencjał dochodu/zwiększenia wartości: jako towar materialny, srebro nie oferuje żadnych odsetek jak obligacje, ani dywidend jak akcje. Jedyną szansą na osiągnięcie korzyści jest sprzedaż w czasie wzrostu cen. 
  • Nieprzewidywalne ruchy cen: Ponieważ srebro ma wartość w wielu kategoriach, jego cena może ulegać dzikim wahaniom, będąc w stanie wojny pomiędzy wyceną przemysłową a inwestycyjną. Powiedzmy, że inwestorzy podbijają ceny srebra. "W miarę wzrostu cen srebra, rośnie motywacja do recyklingu srebra ze złomu przemysłowego, biżuterii i srebrnych wyrobów" - mówi Camerana. "Ponieważ na całym świecie jest dużo potencjalnego złomu, może to spowodować nieoczekiwaną nadpodaż", co z kolei spowodowałoby spadek ceny.

Srebro a złoto jako inwestycja

Naturalne jest porównanie srebra do złota jako inwestycji. Posiadają one te same atuty aktywów materialnych - są przeciwwagą dla akcji i rynków giełdowych, bezpieczną przystanią przed wstrząsami społeczno-politycznymi, zabezpieczeniem przed inflacją. Jednak te dwa metale szlachetne różnią się od siebie w sposób zasadniczy.

Srebro jest tańsze od złota

Srebro jest znacznie tańsze od złota. W XXI wieku jego cena spot na rynku finansowym nigdy nie przekroczyła 50 dolarów za uncję. W przypadku złota cena jest czterocyfrowa. Srebro jest więc znacznie bardziej przystępne cenowo: Za tego samego dolara inwestycji kupisz o wiele więcej srebra niż złota, a srebro ma potencjał zaoferowania większego zysku.

Złoto jest łatwiejsze do przechowywania niż srebro
Aspekt "więcej za twoje pieniądze" jest jednak mieczem obosiecznym. Srebro zajmuje więcej fizycznej objętości niż złoto. Ponieważ ta sama inwestycja o tej samej wielkości dosłownie kupuje więcej srebra niż złota, oznacza to, że srebrne udziały będą zajmować o wiele więcej miejsca, a ich przechowywanie i transport będą kosztować więcej. Poza tym, srebro również matowieje.

Srebro jest bardziej zmienne niż złoto

Rynek srebra jest znacznie mniejszy niż rynek złota. Ponieważ obrót nim jest rzadszy niż złotem, srebro może wykazywać znacznie większą zmienność, czy też wahania cen, niż jego błyszczący kuzyn - na przykład skok o 13% w ciągu jednego dnia.

Srebro jest mniej płynne niż złoto

Ci, którzy chcą pozbyć się srebra, będą mieli prawdopodobnie większe trudności ze znalezieniem kupca niż ci, którzy sprzedają złoto. Rynek złota jest po prostu szerzej znany i rozumiany. Oferuje on szerszy wachlarz bezpieczniejszych, renomowanych miejsc do inwestowania. 

Złoto jest lepszym zabezpieczeniem niż srebro

Ponieważ srebro jest metalem przemysłowym, jest ono bardziej podatne na recesję i presję wywieraną na firmy produkcyjne. Takie czynniki mogą wpływać na złoto, które również ma swoje przemysłowe zastosowania, ale ogólnie rzecz biorąc, złoto jest bardziej napędzane przez nastroje inwestorów. Złoto działa więc jako lepsze, czystsze zabezpieczenie przed gospodarką i rynkiem akcji.

Jaki jest najlepszy sposób na inwestowanie w srebro?

Istnieją dwa główne sposoby ekspozycji na srebro: bezpośredni (zakup samego metalu) i pośredni (zakup papierów wartościowych powiązanych ze srebrem). 

Inwestorzy mogą kupować fizyczne srebro w postaci monet bulionowych, sztabek lub worków ze srebrem. Jest to najczystsza forma inwestycji w srebro, ale wiąże się z problemami i kosztami związanymi z jego przechowywaniem.  

Mniej ładnym, ale bardziej pragmatycznym rozwiązaniem jest inwestowanie w instrumenty finansowe, które reprezentują srebro. Dla inwestorów indywidualnych, te najlepsze pośrednie opcje obejmują:

  • Akcje srebra: spółki zaangażowane w wydobycie lub przetwarzanie srebra ("górnicy") lub w jego odsprzedaż ("spółki streamingowe"). Camerana zauważa, że istnieje bardzo niewiele "czystych gier na srebro", jak to określa, ponieważ "srebro jest często wydobywane z innych metali, takich jak miedź, lub wydobywane razem z nimi".
  • Fundusze inwestycyjne lub fundusze typu ETF (exchange-traded funds), które posiadają portfele srebra. Niektóre z nich inwestują w fizyczne srebro, inne w spółki srebra.
  • Exchange-traded commodities (ETCs), papiery wartościowe będące przedmiotem publicznego obrotu, które inwestują w srebro kruszcowe, podobnie jak fundusze. Jednak różnią się od nich tym, że są instrumentami dłużnymi (coś w rodzaju obligacji); towar bazowy, który śledzą - w tym przypadku srebro - służy jako zabezpieczenie. 
  • Wniosek finansowy
  • Pomimo przystępnej ceny i przemysłowych zastosowań, srebro pozostaje dość słabo widoczne, zwłaszcza w porównaniu ze złotem. Jak zauważa Camerana, popyt inwestorów stanowi obecnie zaledwie 15% rynku, w przeciwieństwie do zastosowań przemysłowych, co sugeruje, że towar ten jest zarówno niedoceniany, jak i niedoinwestowany. Pozostaje on również stosunkowo tani - zwłaszcza w porównaniu ze złotem - dając inwestorom więcej okazji do kupna. 

Srebro jest jednak bardziej zmienne i mniej płynne niż złoto. Te czynniki, wraz z jego zależnością od różnych branż, mogą sprawić, że trudno będzie przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek srebra za 10 minut, nie mówiąc już o 10 latach. Z tych powodów, dla początkujących inwestorów, jeśli chcą mieć bezpieczną przystań przed ruchami na giełdzie, prawdopodobnie mądrze jest trzymać się starego, dobrego złota.

Jeśli jednak jesteś nieco bardziej doświadczony i masz apetyt na ryzyko, sugerujemy, że srebro może być dobrym wyborem. Teraz może być idealny moment, aby się w nie zanurzyć, ponieważ połączenie byczego rynku krzyżuje się ze zwiększonym popytem zarówno ze strony sektora przemysłowego, jak i inwestorów finansowych. Jeśli interesuje cię zakup srebra to sprawdź ofertę sklepu na https://mennica-krakowska.pl/9-srebro.

Zobacz również