•   Środa, 24 kwietnia 2024
Blog

Jak przenośnik łańcuchowy ułatwia życie rolnikom?

Przenośniki łańcuchowe doskonale sprawdzają się w przemyśle spożywczym, rolnictwie czy w indywidualnych gospodarstwach.

Przenośnik łańcuchowy do zboża

Produkty spożywcze i różne zboża są powszechnymi produktami spożywczymi. Jednak zanim zboża zostaną zmielone, przechodzą złożone, wieloetapowe przetwarzanie. Aby zachować większość surowców, ich jakość, a także zminimalizować koszty, stosuje się specjalny sprzęt. To między innymi przenośnik łańcuchowy. Bezpośrednim przeznaczeniem przenośników zgrzebłowych i łańcuchowych jest przemieszczanie produktów sypkich (na przykład nasion, granulatu, paszy itp.) w pozycji poziomej, pionowej lub pochyłej. Technika ta jest szeroko stosowana w kompleksach suszenia i czyszczenia ziarna. Agregaty pełnią funkcję łącznika między głównymi maszynami do obróbki zboża. Ten przenośnik to długa rynna, wzdłuż której ziarno i inne produkty przemieszczają się za pomocą specjalnych zgarniaczy napędzanych napędem łańcuchowym. Przenośnik może być wyposażony w bezpieczną drabinę dla personelu serwisowego (istotna w przypadku umieszczenia na wysokości). Łopatki zgarniacza wykonane są z dodatkiem poliuretanu, co gwarantuje trwałość i warunkową bezgłośność pracy. Dodatkowo dysze wylotowe mogą być wyposażone w bramki, które umożliwiają rozprowadzanie zawartości do różnych pojemników. Dzięki takim jednostkom uzyskuje się następujące zalety:

  • Szybko przenosić materiały sypkie.
  • Zorganizować transport (bez uszkodzeń podczas tego procesu).
  • Unikać marnotrawstwa surowców dzięki falistym ścianom bocznym i profilom poprzecznym.

Do produkcji urządzeń do przetwarzania zboża wykorzystuje się najbardziej zaawansowane technologie z dużą dokładnością i wydajnością. Daje to wymierną przewagę w zakresie i efektywności realizacji projektów. Takie urządzenia znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, młynach paszowych czy zwykłych młynach. Przenośnik łańcuchowy wykonany jest w całości z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Wszystkie elementy zostały skręcone ze sobą (ułatwia to montaż i demontaż oraz przegląd i konserwację).

Łańcuch przenośnikowy taśmowy

Przenośnik łańcuchowy do obornika

Trzymanie zwierząt w gospodarstwach rolnych jest dość pracochłonne. Oprócz regularnego karmienia i pielęgnacji wymagane jest również regularne czyszczenie odchodów zwierzęcych. Ręczne czyszczenie jest nieefektywne, zajmuje dużo czasu i wysiłku, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie przenośników łańcuchowych, które szybko usuną obornik i oczyszczą pomieszczenie przy minimalnym wysiłku z twojej strony. Przede wszystkim jest to proces w pełni zautomatyzowany. Nie musisz ingerować w proces czyszczenia, ponieważ obornik jest zbierany przez przenośnik i natychmiast ładowany do pojazdów. Wysoka prędkość czyszczenia oszczędza czas. Warto również zwrócić uwagę na poprawę mikroklimatu wnętrz, ponieważ przy częstym czyszczeniu zmniejsza się zawartość amoniaku i gazów azotowych w powietrzu. No i oczywiście równie ważną zaletą jest czystość i wysoki poziom higieny, który zapewnia zwierzętom komfort.

Mechanizmy czyszczące dzielą się również na dwa typy. Przenośnik obornika do trzymania zwierząt gospodarskich na uwięzi zawiera poddawany obróbce cieplnej okrągły łańcuch ogniwowy. Do łańcucha przymocowane są metalowe skrobaki. Istnieje również napęd, który uruchamia silnik elektryczny oraz automatyczne urządzenia napinające i obracające.

Transporter dostarcza odpady zwierzęce do pomieszczeń produkcyjnych. Przenośnik poziomy umieszczony jest w betonowej rynnie, której wewnętrzna część jest wzmocniona taśmą stalową. Obornik wchodzi na przenośnik, a następnie za pomocą zgarniaczy przymocowanych do łańcucha przemieszcza się, a zgarniacze podnosząc odpad, dostarczają go do przenośnika pochyłego. Na przenośniku pochyłym obornik jest ładowany na specjalny transporter. Wywóz odpadów odbywa się do 3 razy dziennie. Przenośnik zgrzebłowy jest w stanie obsłużyć 100-110 stanowisk i może być zainstalowany na dowolnym przenośniku do usuwania obornika.

Transporter obornika do chowu luzem

W przypadku luźnej obudowy odpowiedni jest skrobak delta. Ten system czyszczenia jest przeznaczony do usuwania odpadów w otwartych przejściach. Cechy takie jak długość konturu czy ilość skrobaków zależą od wymiarów samej obory i lokalizacji kosztu. Długość obrysu i liczba zgarniaczy zależy od wielkości obory i lokalizacji stanowisk. Produkcja skrobaków może być wzdłużna i poprzeczna. Zgarniacz wyposażony jest w cztery korpusy robocze, dzięki którym odpady odprowadzane są z końca i środka obory. Łańcuch jest połączony za pomocą ogniw, dzięki czemu w przyszłości nie trzeba zmieniać długości łańcucha ani stosować spawania podczas montażu. Zasada działania zgarniacza polega na ruchu wstecznym (do przodu i do tyłu), zgarniacz montowany jest na każdym odgałęzieniu konturu. Sprzątanie odbywa się kilka razy dziennie. W celu uzyskania najlepszej jakości czyszczenia zaleca się stosowanie ściółki do 1 kg na głowę dziennie. Stopień oczyszczenia zależy od jakości koryta betonowego.

Zobacz również