•   Niedziela, 26 maja 2024
Blog

Złoto inwestycyjne: co warto wiedzieć, przed zakupem?

Złoto jest nadal bardzo pożądanym aktywem inwestycyjnym. Jest to doskonały „środek obronny”, który pozwala zaoszczędzić pieniądze przed dewaluacją, inflacją i krachami na rynku. Zainteresowanie złotem jest teraz bardzo duże: wiele osób jest przekonanych, że kryzys związany z koronawirusem jeszcze nie minął.

Ile kosztuje złoto inwestycyjne?

Kiedyś złoto można było kupić tylko w sensie fizycznym, ale teraz inwestowanie w nie jest dużo łatwiejsze, niż się wydaje. Sztabki złota można kupić w bankach - podobnie jak w przypadku walut, każda z nich ma własne kursy kupna i sprzedaży złota. Na giełdzie można też kupić kruszec, ale procedura wycofywania metalu z rynku jest skomplikowana i uciążliwa. Istnieje również możliwość kupowania od osób fizycznych, ale jest to niezwykle ryzykowne. Możesz zanieść kruszec do banku. Bank pobierze również sporą prowizję od sprzedaży kruszcu z powrotem. I wreszcie problemem są, duże spready, czyli różnica między cenami kupna i sprzedaży. Może się różnić o 5-10%. Złote monety inwestycyjne można kupić w bankach, sklepach numizmatycznych i na aukcjach. Ceny monet są określane na podstawie wartości złota na londyńskiej giełdzie ICE. Podobnie jak w przypadku złota, jest to namacalny zakup. Jednak nie musisz płacić podatku VAT przy zakupie monet. Niektóre rzadkie serie mają dodatkową wartość numizmatyczną. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Jego notowania są powiązane z aktywami w portfelu. Złote ETF-y mają złoto jako jedyne aktywa, dlatego ich akcje całkowicie podążają za zmianami ceny rynkowej metalu. Możesz w ten sposób łatwo inwestować w złoto bez konieczności fizycznego kupowania go i martwienia się o jego przechowywanie. Obrót funduszami ETF jest taki sam jak zwykłymi papierami wartościowymi. Ryzyko jest znacznie mniejsze w porównaniu z handlem kontraktami futures. Ostatecznie inwestorzy kupują akcje, a jednostkowe fundusze inwestycyjne (UIF) inwestują w „złote” instrumenty: akcje spółek wydobywających złoto, niezidentyfikowane rachunki metali i kontrakty futures. Dlatego notowania funduszy inwestycyjnych rzadko podążają za dynamiką cen złota. Decyzję o tym, w co dokładnie zainwestować, aby uzyskać najlepszy zwrot, podejmuje zarządzający funduszem. Taki zakup złota ma wiele zalet. Praca funduszy inwestycyjnych jest ściśle regulowana przez państwo, co sprawia, że inwestycje są niezawodne. Transakcje jednostkowe nie podlegają opodatkowaniu VAT. Nie musisz samodzielnie poświęcać czasu na inwestycje i badania rynku - handlują za ciebie profesjonaliści.

sztabki złota

Jak złoto traci i zyskuje na wartości?

Krótkoterminowa dynamika wzrostu i spadku ceny cen złota zależy obecnie od kilku ważnych fundamentalnych czynników. Na dalszą wycenę żółtego metalu szlachetnego będą miały wpływ koniunktura, inflacja, stopy procentowe i kurs dolara amerykańskiego. Inwestorzy długoterminowi nie zwracają uwagi na krótkoterminowe wahania cen. Ceny złota spadają i rosną. O wiele ważniejsze jest ustalenie rentowności na podstawie długoterminowego wzrostu cen żółtego metalu szlachetnego. W przypadku dobrej sytuacji rynkowej to właśnie akcje stają się atrakcyjnym aktywem do lokowania pieniędzy. Tylko w przypadku pogorszenia się perspektyw gospodarczych należy przenieść część swojego kapitału na złoto, aby uchronić go przed zmiennością na rynkach finansowych. Wysokie stopy inflacji są jednym z głównych czynników skłaniających inwestorów do kupowania złota w celu dywersyfikacji aktywów. Cena złota rośnie szczególnie szybko w warunkach hiperinflacji. W tym przypadku waluta krajowa traci na wartości, a popyt na żółty metal szlachetny osiąga maksymalny poziom, Negatywnie na cenę złota wpływa podwyżka stóp procentowych przez Bank Centralny. Po pierwsze, w tym przypadku klasyczne aktywa przynoszą inwestorom większą rentowność, podczas gdy metale szlachetne, nie budzą zainteresowania. Po drugie, wysokie stopy Rezerwy Federalnej USA wzmacniają dolara, co oznacza, że cena złota jest pod presją, ponieważ są one ze sobą odwrotnie skorelowane. Światowa cena złota jest nadal określana w walucie amerykańskiej. Wraz ze wzrostem wartości dolara amerykańskiego z reguły spada światowa wartość metalu szlachetnego. Jednak na tle umocnienia dolara inne waluty narodowe tracą na wartości, a cena złota, wręcz przeciwnie, zaczyna rosnąć. Dolar amerykański jest walutą kredytową, która nie jest niczym zabezpieczona. Złoto jest prawdziwym zasobem, który od wieków utrzymuje swoją siłę nabywczą. W przypadku spadku zaufania obywateli do pieniądza papierowego jego wartość spada, a popyt na złoto zaczyna rosnąć.

Czy złoto to bezpieczne inwestycja?

Jak każdy zasób, złoto ma swoje zalety i wady. Metal szlachetny jest uważany za bezpieczny. Kiedy szaleje kryzys, krajowa waluta traci na wartości, inwestorzy kupują złoto, aby przeczekać burzę. Złoto można również uznać za uniwersalną „walutę” – wszędzie będzie miało swoją wewnętrzną wartość w stosunku do pieniądza krajowego. Z biegiem czasu cena złota stopniowo rośnie.

Zobacz również